Szkolenie Erausmus

Bridge Mills Galway Language Centre

PIC: 948193528 Identyfikator organizacji : E10012504

 • Erasmus+ to program UE wspierający edukację, szkolenia, młodzież i sport w Europie.

Szacowany budżet programu wynosi 26,2 mld euro.
Program na lata 2021-2027 kładzie duży nacisk na włączenie społeczne, transformację ekologiczną i cyfrową oraz promowanie uczestnictwa młodych ludzi w życiu demokratycznym.

Szkoła oferuje kursy w zakresie :

 • CLIL
 • Umiejętności XXI wieku
 • Ogólne umiejętności odświeżające dla nauczycieli
 • Angielski ogólny + CLIL
 • Kultura i język irlandzki
 • Kursy szyte na miarę dla grup liczących 5 lub więcej osób
 • Medyczny angielski i rozwój języka
Więcej informacji można uzyskać, pisząc na adres [email protected]
Galway Language Centre Exterior
Meeting

Akcja kluczowa 1 (Mobilność edukacyjna osób), najbardziej finansowane działanie w programie Erasmus 2021-2027, stanowi doskonałą okazję dla osób fizycznych do odbycia międzynarodowego szkolenia w Irlandii.

Oczekuje się, że działania KA1 przyniosą pozytywne i długotrwałe efekty zaangażowanym uczestnikom i organizacjom uczestniczącym, a także zaoferują uczestnikom naukę z nami i naukę w jednej z najlepszych szkół językowych w Irlandii.

Szkoła uczestniczyła w partnerstwach KA2 i aktywnie poszukuje partnerów do nowych projektów – prosimy o kontakt mailowy [email protected].

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami lub z Narodową Agencją Programu Erasmus w Twoim kraju
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/contacts/national-agencies

Kluczowe działanie 2 (Partnerstwa na rzecz współpracy). Projekty finansowane w ramach tego działania kluczowego będą miały pozytywny wpływ na osoby bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w działania, takie jak

 • zwiększone poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości;
 • zwiększone kompetencje w zakresie języków obcych;
 • wyższy poziom kompetencji cyfrowych;
 • podniesienie poziomu umiejętności w zakresie zdolności do zatrudnienia i tworzenia nowych firm (w tym przedsiębiorczości społecznej);
 • bardziej aktywny udział w życiu społecznym;
 • bardziej pozytywne nastawienie do projektu europejskiego i wartości UE;

To kluczowe działanie wspiera:

 • Partnerstwa na rzecz współpracy, w tym partnerstwa na rzecz współpracy i partnerstwa na małą skalę;
 • Partnerstwa na rzecz innowacji, w tym sojusze i projekty przyszłościowe.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Erasmus Key Action 2, skontaktuj się z nami lub odwiedź oficjalną stronę Erasmus +.
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2

0
Number of countries students have come from
0
Number of years
in business
0
Number of teachers trained on certificate courses
0
Number of students who have studied with us

Co mówią uczniowie

Chcesz, abyśmy poprowadzili wydarzenie

Uwielbiamy prowadzić szkolenia i rozwój i możemy prowadzić szkolenia twarzą w twarz, online, w miejscu pracy lub w dowolnym miejscu – skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Jeśli nie możesz przyjść do nas, pozwól nam przyjść na ekran w pobliżu – Szkolenie online dla grup może być dostosowane do Twoich potrzeb – Skontaktuj się z nami i daj nam znać, czego potrzebujesz.

Nowi studenci dołączają co tydzień

Nowe kursy, ciekawe posty, popularne książki i wiele więcej!